Thai Factory Automation

PLC Mitsubishi (MELSEC-Q)


PLC Mitsubishi (MELSEC-Q)

พีแอลซี (PLC) ซีรีส์ MELSEC-Q: ด้วยประสิทธิภาพอันทรงพลัง ซีรีส์ Q ได้รับการยอมรับในระดับ สูงสุดอย่างที่ PLC อื่นไม่เคยทำได้มาก่อน
PLCซีรีส์ MELSEC-Q รุ่นใหม่มีการประมวลผลคำสั่งพื้นฐานที่มีความรวดเร็วระดับนาโน ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบและเครื่องจักรได้มาก
เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา PLCซีรีส์ Q จึงช่วยควบคุมเครื่องจักรและการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วและความแม่นยำสูง

CPU

PLC Mitsubishi (MELSEC-Q) โมดูล CPU สำหรับ PLC กลุ่มผลิตภัณฑ์ CPU เหมาะสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบ
Base Unit

PLC Mitsubishi (MELSEC-Q) โมดูลนี้ใช้สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โมดูลแหล่งจ่ายไฟ, โมดูล CPU และโมดูลอินพุท/เอาท์พุท สามารถเลือกใช้ Base Unit ให้เหมาะสมกับความต้องการของระบบ
แหล่งจ่ายไฟ

PLC Mitsubishi (MELSEC-Q) โมดูลสำหรับการจ่ายไฟฟ้าของ CPU, อินพุท/เอาท์พุท และโมดูลอื่นๆ
โมดูล I/O

PLC Mitsubishi (MELSEC-Q) โมดูลสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุท มีโมดูล I/O หลายประเภทให้เลือกใช้ตามความต้องการในระบบของคุณ
โมดูล I/O อะนาล็อก

PLC Mitsubishi (MELSEC-Q) โมดูลเหล่านี้ใช้วิธีการอะนาล็อกสำหรับอินพุท/เอาท์พุท ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในการควบคุมกระบวนการ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมที่มีความเร็วและความแม่นยำสูง
I/O พัลส์, โมดูลการนับ

PLC Mitsubishi (MELSEC-Q) หน่วยตัวนับความเร็วสูงแบบอินพุทพัลส์นี้สนับสนุนอุปกรณ์ความละเอียดสูงและสามารถใช้งานในการควบคุมที่มีความเร็วและความแม่นยำสูง
โมดูลการกำหนดตำแหน่ง

PLC Mitsubishi (MELSEC-Q) โมดูลสำหรับการควบคุมการกำหนดตำแหน่งที่มีความเร็วและความแม่นยำสูง มีโมดูลการกำหนดตำแหน่งหลายประเภทให้เลือกใช้ตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
โมดูลสื่อสารข้อมูล

PLC Mitsubishi (MELSEC-Q) กลุ่มโมดูลนี้ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบควบคุมอื่นๆ กลุ่มโมดูลหลากหลายประเภทจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการรวบรวมและควบคุมข้อมูลการผลิตต่างๆ
โมดูลเครือข่ายการควบคุม

PLC Mitsubishi (MELSEC-Q) กลุ่มโมดูลอินเทอร์เฟซสำหรับเครือข่ายระบบควบคุม FA แต่ละระดับสามารถรวมเข้ากับเครือข่ายหลากหลายรูปแบบได้อย่างราบรื่น
โมดูลการวัดค่าพลังงาน

PLC Mitsubishi (MELSEC-Q) กลุ่มโมดูลการวัดค่าพลังงานสำหรับการวัดค่าและการตรวจสอบข้อมูลพลังงานต่างๆ

Thai Factory Automation