Thai Factory Automation

Inverter Fuji ( Multi Series)


Inverter Fuji Multi Series (อินเวอร์เตอร์ ฟูจิ )


อินเวอร์เตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นอุปกรณ์ สำหรับใช้ควบคุม ความเร็วรอบที่ใช้ในงาน อุตสาหกรรมแทบทุกชนิด inverterใช้สำหรับควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ และแปลง DC drive เป็น AC drive อินเวอร์เตอร์มีหลายรุ่น หลายขนาด ขึ้นอยู่กับงานและขนาดของมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ ที่่เป็นที่นิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เป็น inverter สัญชาติญี่ปุ่น ที่รู้จักกันดีในกลุ่ม อุตสาหกรรม คือ อินเวอร์เตอร์ ฟูจิ อินเวอร์เตอร์ ฟูจิ แบ่งรุ่นของอินเวอร์เตอร์ มีหลายรุ่น อินเวอร์เตอร์ ฟูจิ รุ่นmulti series เป็นอินเวอร์เตอร์ ขนาดกลางเหมาะสำหรับการใช้งานระดับปานกลางถึงค่อนข้างหน้ก หน้าจออินเวอร์เตอร์ ฟูจิ รุ่นมัลติ เป็น จอLED ใช้งานและอ่านง่าย ฟังค์ชั่นการใช้งานก็ใช้งานไม่ยาก และยังแข็งแรงทนทาน inverter fuji จึงมีผู้ใช้ งานจากวงการอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก โรบัสท์ โซลูชั่น เป็นบริษัทดูแลด้านระบบไฟฟ้า และจำหน่าย

อุปกรณ์ออโตเมชั่น จำหน่ายอินเวอร์เตอร์ ฟูจิ จำหน่ายinverter fuji multi

Inverter Fuji รุ่นMulti Series มีโหมดปุ่มกดจะถูกแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้
ข้อมูลจำเพาะของอินเวอร์เตอร์ฟูจิ(Inverter Fuji Multi Series)
ชุด 200V สามเฟส


Thai Factory Automation