Thai Factory Automation

ผลิตภัณฑ์ / PLC Delta


PLC Delta (DVP-EH2) PLC DELTA,จำหน่ายPLC Delta,plc เดลต้า,delta DVP-EH2,Programmable Logic Controller


PLC DELTA DVP-EH2 (Programmable Logic Controllers DELTA)
Prgrammable Logic Controllers หรือโปรแกรมควบคุม หรือPLC เป็นอุปกรณ์ ออโตเมชั่น สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ให้เป็นไปตามที่ต้องการ โดยการป้อนคำสั่ง หรือการเขียนโปรแกรมPLC ให้มีการทำงานตามที่ต้องการ เข้าไปในเครื่องPLC PLC DELTA (DVP-EH2) PLC DELTA รุ่น EH2 เป็นPLCที่มีความพร้อมในการใช้งานพร้อมกับความเร็วใน การทำงานที่โดดเด่นด้วยความจุขนาดใหญ่และรองรับการเขียนโปรแกรมPLCที่สร้างขึ้นในการ ประยุกต์ใช้และเป็นพีแอลซี (PLC) ที่มีการสื่อสารได้หลายโมดูลและมีการ์ดฟังก์ชั่นที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของ MPU ที่จะนำมาใช้เพื่อความสมบูรณ์ของการควบคุม

Thai Factory Automation