Thai Factory Automation

Inverter Delta (VFD-E Series)


Inverter Delta VFD-E Series


อินเวอร์เตอร์ เดลต้า (inverter Delta)
เป็นอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะกับงานสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดกลางทุกประเภท อินเวอร์เตอร์ เดลต้า สามารถเขียนโปรแกรม PLC ได้โดยตรง inverter Delta มีฟังก์ชั่นในการทำงานที่หลากหลายเพื่องานที่ต้องการความแม่นยำในการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
VFD-E Series

Thai Factory Automation