Thai Factory Automation

ตู้ควบคุม ตู้ควบคุมไฟฟ้า หรือตู้คอนโทรลไฟฟ้า

Thai Factory Automation รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ปรับปรุง ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้เมนเบรคเกอร์ MDB, ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ระบบควบคุมเครื่องจักรทุกรูปแบบ ออกแบบและควบคุมการผลิตโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน โดยเน้นมาตรฐาน ปลอดภัย ทนทาน และตรงตามความต้องการในราคาที่เหมาะสม ตามงบประมาณ งานติดตั้งตู้คอนโทรล

เรามีทีมงานติดตั้งตู้คอนโทรลที่มีประสบการณ์ งานติดตั้งตู้คอนโทรล ถูกต้องมาตรฐาน สวยงาม และทนทานออกแบบงานติดตั้งให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

ตู้คอนโทรล ประเภทต่างๆ
ตู้คอนโทรล ควบคุมมอเตอร์
* ตู้คอนโทรล แบบStar-Delta , Direct On Line
* ตู้คอนโทรล แบบ Auto Transformer Start
* ตู้คอนโทรล แบบ Inverter, DC Drive, Soft Starterตู้คอนโทรล ปั๊มน้ำ
* ตู้คอนโทรลป๊มน้ำ สามารถออกแบบให้สลับการทำงานได้
* ตู้คอนโทรลป๊มน้ำ สามารถออกแบบให้ Start -Stop โดย อัตโนมัติ ตาม ระดับ ปริมาณ หรือ แรงดันของน้ำ
* ตู้คอนโทรลป๊มน้ำ สามารถออกแบบให้รักษาระดับ, อัตราการใหล, แรงดันของน้ำ ให้มีค่าคงที่ตลอดเวลาได้ โดยใช้ Inverter ควบคุมแบบPID
ตู้คอนโทรล ระบบPLC

* ตู้คอนโทรลระบบPLC ควบคุมเครื่องจักร
* ตู้คอนโทรลระบบPLC ควบคุมระบบน้ำ
* ตู้คอนโทรลระบบPLC ควบคุมสายพานลำเลียง * ตู้คอนโทรลระบบPLC ควบคุมกระบวนการผลิตต่างๆ

Thai Factory Automation